Het vinden van de juiste balans in het omgaan met tijd heeft veel te maken met het maken van keuzes. Dat is makkelijk gezegd, maar hoe werkt dat dan? Welke keuzes zijn er eigenlijk, hoe maak je dan de juiste keuze en dan ook nog zodanig dat het klopt voor jezelf en de omgeving?

Waarom deze training?

In deze training gaan we aan de slag met de vraag hoe jij je tijd zo kan indelen dat je je er prettig bij voelt en dat je effectief bent. Voor de één is de balans tussen werk en privé zoek en een ander worstelt met prioriteiten te stellen op het werk. De eerste stap is afstand nemen van de alledaagse gang van zaken en tijd nemen om te onderzoeken.

Aanpak

We beginnen met je in brede zin te laten reflecteren op wat je belangrijk vindt en hoe je daar invulling aan geeft. Vervolgens maken we het stap voor stap concreter. Wat wordt er verwacht in je functie (soms is dat onduidelijk), hoeveel tijd zou je aan wat moeten besteden? Wat is urgent en wat is belangrijk en wat is het verschil? Het resultaat is dat je op hoofdlijnen helder hebt waar je wilt zijn en weet je welke keuzes in de alledaagse praktijk te maken. Bij keuzes maken hoort ook nee zeggen; veel mensen vinden dit lastig. Daarom zal communicatie een belangrijk onderdeel van dit programma zijn.

Wil jij iets gaan veranderen in hoe je met je tijd omgaat? Maak dan nu de keuze en zeg ja!….. (tegen misschien wel nee zeggen) en neem contact met ons op.