Ieder moment van de dag communiceer je, ook op het moment dat je denkt niet te communiceren…. Als we het zo regelmatig doen, waarom zou je er dan niet heel goed in worden?
Tijdens deze training ga je kennismaken met de verschillende niveaus van communicatie. Vaak richten we ons op de inhoud van een gesprek, maar er komt meer bij kijken.

Waarom deze training?

Vaak vragen mensen zich af waarom het ze niet lukt de ander te overtuigen terwijl de argumenten zo sterk zijn. Waarom komt de boodschap niet over? Waarom bereik je je doel niet? Aan de inhoud ligt het niet.

  • Je gaat ontdekken hoe jij communiceert en welk effect dat op een ander heeft
  • Je leert duidelijk te formuleren en staat stil bij wat het betekent om goed te luisteren
  • Je leert welke andere elementen, naast de inhoud, een rol spelen in het wel of niet goed over laten komen van je boodschap. Je leert deze elementen toepassen
  • Je leert signalen herkennen bij je gesprekspartner en hoe je vervolgens je communicatie kan aanpassen om je impact te vergroten

Het resultaat hiervan is aansluiting vinden met je gesprekspartner. Hoe beter de aansluiting, hoe effectiever je bent.

Aanpak

We oefenen met het voeren van verschillende soorten gesprekken. Te denken valt aan slecht nieuws gesprekken, feedback geven, informatie verkrijgen en overbrengen. We maken gebruik van een trainingsacteur zodat je met een eigen praktijksituatie kunt oefenen en tevens is het leerzaam de gesprekken van de andere deelnemers te observeren. De duur van deze training is afhankelijk van de vraag. Communicatie is een breed begrip.

Heb je interesse? Neem contact met ons op.